Shopping cart
0,00 €

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Α. Οι επισκέπτες του site συμφωνούν και αποδέχονται τα παρακάτω:

1. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ανήκουν στην εταιρεία και αποτελούν πνευματικά δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή νομοθεσία. Οι χρήστες αναγνωρίζουν τα ιδιοκτησιακά και πνευματικά δικαιώματα της εταιρείας και δεσμεύονται να τα διαφυλάξουν. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, αναμετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου της ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της εταιρείας.

2. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας είναι μια ιστοσελίδα για πωλήσεις ειδών σπιτιού και άλλων προϊόντων μέσω διαδικτύου. Η ορθότητα περιγραφής των προϊόντων είναι ευθύνη της εταιρείας, η οποία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η περιγραφή να είναι ακριβής, χωρίς όμως να αποκλείονται μικρολάθη ή παραλείψεις.

3. Οι αγορές που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων της εταιρείας είναι αυτοματοποιημένες και η τροφοδότηση του συστήματος γίνεται από την εταιρεία και από συνεργάτες της. Η αυτοματοποιημένη επιβεβαίωση της παραγγελίας επέχει θέση σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της.

4. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημιές του χρήστη ή τρίτων που τυχόν προκληθούν από δυσλειτουργίες του συστήματος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται βλάβες στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και γενικά βλάβες και κίνδυνοι που προέρχονται από το δίκτυο των παρόχων internet, των εταιρειών ασφαλείας κ.λπ. Επίσης η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά, θετική ή αποθετική ή, τέλος, αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης τυχόν προκύψει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

5. α. Ο κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος εταιρείας θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα πραγματικά του στοιχεία (επώνυμο ,όνομα, διεύθυνση, e-mail) στις διάφορες φόρμες επικοινωνίας. Επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με τους ισχύοντες ελληνικούς και διεθνείς νόμους και τους όρούς χρήσης της και δεν θα προβαίνει σε ενέργειες ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβες σε αυτήν ή σε οποινοδήποτε άλλο χρήστη ή άλλα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με την εταιρεία.

5. β. Η εταιρεία κρίνει και αξιολογεί όλα τα στοιχεία για την παραγγελία των πελατών της και είναι στην ευχέρεια της εταιρείας να απορρίψει κάποια παραγγελία λόγω μη συμπλήρωσης σωστών και επαρκών στοιχείων του πελάτη ή αν κρίνει ότι τα στοιχεία είναι ψεύτικα.

6. Όλα τα στοιχεία που παρέχονται στην εταιρεία από τους πελάτες της θεωρούνται απόρρητα προσωπικά δεδομένα, και χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μόνο για την αποστολή ηλεκτρονικής απάντησης και δεν κοινοποιούνται, παρά μόνο στο ενδιαφερόμενο αποδέκτη.

7. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους, τις τιμές, τις προϋποθέσεις των συναλλαγών του ηλεκτρονικού καταστήματος οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Β. Εικόνες Προϊόντων και Copyright

Αλλαγή των προδιαγραφών

Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσει σαφείς τις περιγραφές και προσπαθεί να χρησιμοποιεί εικόνες που είναι αντιπροσωπευτικές και αντικατοπτρίζουν πραγματικά το προϊόν που εκτίθεται προς πώληση. Ωστόσο η εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την υποκειμενική αντίληψη που μπορεί να έχουν οι πελάτες της στην αντιπροσώπευση των προϊόντων και διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές του προϊόντος, όπως το χρώμα ή το σχέδιο, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Τέλος η εταιρεία έχει εργαστεί για την προσαρμογή και την καλυτέρευση κάθε φωτογραφίας που έχει παραχωρηθεί νόμιμα από τον προμηθευτή – κατασκευαστή και έχει κάθε νομικό δικαίωμα στις φωτογραφίες εάν αυτές χρησιμοποιηθούν χωρίς την γραπτή άδειά της.

Σε όλα τα προς πώληση προϊόντα οι φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στο eshop εταιρείας είναι φωτογραφίες που η εταιρεία έχει λάβει από τους διάφορους προμηθευτές της από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ενδέχεται, χωρίς καμιά ενημέρωση από τους προμηθευτές, να υπάρχουν αλλαγές στη φωτογραφία του προϊόντος, όσον αφορά σε χρωματικές μικραλλαγές. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για κάποιες τέτοιες απροειδοποίητες αλλαγές, αν και γίνεται ό,τι είναι δυνατό να μην υπάρχουν από κανένα προμηθευτή της.

Οι εκάστοτε προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Κάθε παραγγελία στην εταιρεία που γίνεται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά σημαίνει αυτόματα και αυτοδίκαια πως ο πελάτης έχει διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους και τους τρόπους λειτουργίας της πώλησης μέσω διαδικτύου, όπως αυτή περιγράφεται στους παρόντες όρους καθώς και στην ισχύουσα ελληνική και διεθνή νομοθεσία. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη ανάγνωση και κατανόηση όλων των όρων.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ακόμη και αναιτιολογήτως, από την από απόσταση πώληση, αποκλειστικά εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Το δικαίωμα αυτό εκκινεί από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων. Ειδικά για τις υπηρεσίες, το δικαίωμα υπαναχώρησης εκκινεί από την παραλαβή των εγγράφων που ενημερώνουν τον καταναλωτή ότι έχει συναφθεί η σύμβαση. Η εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποστολή της ξεκάθαρης δήλωσης υπαναχώρησης ή η αποστολή των προϊόντων, θα θεωρείται αρκετή για την εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 4 του Νόμου 2251/1994: Σύμβαση από απόσταση

1. Σύμβαση από απόσταση, με την έννοια αυτού του άρθρου, είναι σύμβαση που αφορά αγαθό ή υπηρεσία και συνάπτεται ύστερα από πρόταση του προμηθευτή χωρίς ταυτόχρονη φυσική παρουσία του προμηθευτή και του καταναλωτή, με τη χρησιμοποίηση τεχνικής επικοινωνίας από απόσταση για τη διαβίβαση της πρότασης για σύναψη σύμβασης και της αποδοχής αυτής.

2. Σύμβαση από απόσταση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή, αν κατά την πρόταση σύναψης σύμβασης ο καταναλωτής δεν ενημερώθηκε με τα μέσα της χρησιμοποιούμενης τεχνικής επικοινωνίας κατά τρόπο σαφή για τα ακόλουθα ιδίως στοιχεία:

α) την ταυτότητα του προμηθευτή, β) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή της υπηρεσίας,

γ) την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, καθώς και το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή,

δ) τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης, ε) τη διάρκεια ισχύος της πρότασης για σύναψη σύμβασης και

στ) το δικαίωμα υπαναχώρησης.

3. Ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται για τις δαπάνες της επικοινωνίας από απόσταση για τη διαβίβαση της αποδοχής ή για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εκτός αν αυτό αναφέρεται σαφώς στην πρόταση για σύναψη σύμβασης.

4. Απαγορεύεται να αποστέλλονται στον καταναλωτή αγαθά ή να παρέχονται υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη παραγγελία εκ μέρους του όταν αυτός καλείται να τα αποκτήσει έναντι πληρωμής ή να τα επιστρέψει, έστω και χωρίς να καταβάλλει τις δαπάνες αποστολής. Αν η αποστολή αυτή πραγματοποιηθεί, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να διαθέσει το αγαθό ή την υπηρεσία, κατά την κρίση του, χωρίς να οφείλει οποιοδήποτε τίμημα, εκτός αν η αποστολή οφείλεται σε προφανές λάθος, οπότε το θέτει, για εύλογο χρόνο και εφόσον η φύση του αγαθού ή της υπηρεσίας το επιτρέπει, στη διάθεση του προμηθευτή. Η παράλειψη απάντησης δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με συναίνεση.

5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται, όταν ο προμηθευτής αδυνατεί να παραδώσει το αγαθό ή να παράσχει την υπηρεσία που του παραγγέλθηκε, προμηθεύει όμως ισοδύναμο αγαθό ή παρέχει ισοδύναμη υπηρεσία της ίδιας ποιότητας και στην ίδια τιμή γνωστοποιώντας εγγράφως στον καταναλωτή, ότι μπορεί να επιστρέψει το προϊόν ή την υπηρεσία υποκατάστασης, εάν δεν μείνει ικανοποιημένος. Δεν εμπίπτει στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και η αποστολή δειγμάτων ή διαφημιστικών δώρων.

6. Η χρησιμοποίηση των τεχνικών επικοινωνίας πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην προσβάλλεται η ιδιωτική ζωή του καταναλωτή. Απαγορεύεται χωρίς τη συναίνεση του καταναλωτή η χρησιμοποίηση τεχνικών επικοινωνίας για την πρόταση σύναψης σύμβασης όπως τηλεφώνου, αυτόματης κλήσης, φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας.

7. Απαγορεύεται η είσπραξη όλου ή μέρους του τιμήματος, ακόμη και με τη μορφή αρραβώνα, εγγύησης, έκδοσης ή αποδοχής αξιόγραφων ή άλλη μορφή, πριν από την παράδοση του προϊόντος ή την παροχή της υπηρεσίας.

8. Όταν δεν αναφέρεται προθεσμία εκτέλεσης στην πρόταση για σύναψη σύμβασης, η παροχή οφείλεται το αργότερο 30 ημέρες μετά τη λήψη της παραγγελίας από τον προμηθευτή.

9. Η σύμβαση από απόσταση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή, αν αυτός δεν λάβει γραπτά και στη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε στην πρόταση σύναψης σύμβασης τις ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες:

α) τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 αυτού του άρθρου,

β) την επωνυμία και τη διεύθυνση του πιο προσιτού για τον καταναλωτή καταστήματος του προμηθευτή

γ) τον τρόπο καταβολής του τιμήματος, περιλαμβανομένων των όρων πίστωσης ή πληρωμής με δόσεις, καθώς και τους όρους εξασφάλισης και

δ) το δικαίωμα υπαναχώρησης και, σε ξεχωριστό έντυπο, υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης του καταναλωτή από τη σύμβαση κατά την επόμενη παράγραφο.

10. Σε κάθε σύμβαση από απόσταση ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως μέσα σε 14 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του αγαθού ή της υπηρεσίας, αν δεν συμφωνήθηκε μακριότερη προθεσμία, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση. Αποκλείεται η επιβάρυνσή του με δαπάνη άλλη από τα έξοδα επιστροφής. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού η προθεσμία των 14 ημερών αρχίζει, για τα αγαθά, από την παραλαβή τους και, για τις υπηρεσίες, από την παραλαβή των εγγράφων που ενημερώνουν τον καταναλωτή ότι έχει συναφθεί η σύμβαση. Παραίτηση από το δικαίωμα αυτό είναι άκυρη.

11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται:

α) στους αυτόματους διανομείς,

β) στους εμπορικούς χώρους αυτόματης πώλησης,

γ) στις συμβάσεις προμήθειας τροφίμων, ποτών ή άλλων αγαθών που προορίζονται για την τρέχουσα οικιακή κατανάλωση και τα οποία παραδίδουν κατ” οίκον διανομείς σε τακτά χρονικά διαστήματα και

δ) στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με κράτηση που έχουν ως αντικείμενο μεταφορές, κατάλυμα, σίτιση και ψυχαγωγία.

12. α. Κάθε προμηθευτής ο οποίος προτίθεται να συνάπτει συμβάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος, υποχρεούται πριν από την έναρξη της δραστηριότητάς του αυτής να ζητήσει καταχώρησή του στο ειδικό μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Κανένας προμηθευτής δεν μπορεί να προτείνει τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων, εάν εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος δεν εγγραφεί στο μητρώο αυτό.

β. Η ανωτέρω καταχώρηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση των αναγκαίων φορολογικών βιβλίων και στοιχείων από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία και αποδεικνύεται με βεβαίωση που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.

γ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του να αρνείται για σοβαρούς λόγους την εγγραφή ή να προβαίνει σε, εκτός των κυρώσεων των προβλεπομένων στη παράγραφο 3 του άρθρου 14 του παρόντος, προσωρινή ή οριστική διαγραφή από το εν λόγω μητρώο, αν διαπιστωθεί παραβίαση από τον εν λόγω προμηθευτή των κείμενων διατάξεων. Η διαγραφή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη κατάργηση της σύμβασης, η δε απόφαση κοινοποιείται στην Ένωση Τραπεζών και στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία.

δ. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις τήρησης του προαναφερθέντος μητρώου.
Νομικός σύμβουλος ηλεκτρονικού καταστήματος
Σταύρος Κατσούλης

preloader